Organisasi Kemahasiswaan

by

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

UKM Persatuan Olahraga (POR)

UKK Pramuka

UKM Polypangkep English Club (PEC)

UKM Lembaga Kajian Mahasiswa Islam (LKMI)

UKM Wirpala